LDT - Trafový regulátor otáček ventilátoru + displej

LDT – Automatický  (trafový) regulátor otáček ventilátoru v závislosti na teplotě řízený mikroprocesorem s displejem

Toto zařízení je určeno k plynulé regulaci otáček  ventilátoru v závislosti na ohřátí výměníku teplovzdušných kamen.

Regulátor obsahuje teplotní čidlo, které se jednoduše vloží do připravené objímky  na teplovzdušném výměníku kamen  a zajistí se  šroubkem. Do zásuvky na regulátoru se zapojí ventilátor. 

Regulátor zapne  ventilátor na pomalé otáčky, když se teplovzdušný výměník kamen ohřeje na 43 oC a postupně plynule přidává otáčky ventilátoru se zvyšující se teplotou výměníku až do plného chodu. Při končení topení, zase postupně ubírá otáčky ventilátoru a při ochlazení výměníku pod 40 oC ventilátor vypne. Pokud se výměník zase ohřeje (naakumuluje se teplo ze žhavého popele), tak zase na chvíli spustí ventilátor, to se děje do úplného vychladnutí (vyhasnutí) kamen.