Měřič teploty kouřových plynů- teploměr

Měřič teploty kouřových plynů (teploměr) při topení dřevem zamezuje přetápění kamen a šetří palivo.


Měřič teploty kouřových plynů (teploměr) při topení dřevem zamezuje přetápění kamen a šetří palivo.


Teploměr nelze objednat samostatně (bez objednávky kamen).

Bimetalový teploměr je teploměr, který na měření teploty využívá bimetalový (dvojkovový) pásek složený ze dvou kovů s různými činiteli tepelné roztažnosti. Při změně teploty se pásek ohýbá a tento pohyb se přenáší na ručičku přístroje.

Teplota pod 110°C

Příliš nízká teplota, velké množství sazí a kouře, kamna tzv. dehtují. Při nízké teplotě dochází k nedokonalému spalování a usazování dehtu v kouřovodech a v komíně. Část spalin, které ještě nedohořely, odchází do komína, aniž bychom využili energii, kterou by svým hořením mohly vydat - plýtváme palivem. Extrémně se špiní sklo kamen. Možné příčiny jsou a) nevhodné (mokré) palivo, b) příliš málo vzduchu v kamnech, c) malý tah komínu.
V tomto případě kamna více roztopte zvětšením přístupu vzduchu nebo přidejte více suchého dřeva.

Teplota 110 až 240°C

Optimální a úsporné hoření. V této části stupnice dochází k nejvyšší účinnosti kamen, prohořívání paliva, tzv. dvojitému spalování, kdy v první fázi hoří palivo a v druhé (sekundární) dohořívají plyny.

Teplota 240°C a více

příliš vysoká teplota - přetápění plýtvání energií, hrozí poškození kamen, poškození komína a vznik požáru - mohou se vznítit saze v komíně. Této teploty se krátkodobě dosahuje při zatápění v kamnech - nedoporučuje se pro běžný provoz. Maximální dovolená teplota do komína je 350°C.

Popis výrobku - vlastnosti

  •  Ø teploměru je 60 mm
  •  okamžitá kontrola procesu hoření
  •  delší, čisté a ekologické hoření
  •  menší špinění skla u krbových kamen
  •  snižuje možnost přetopení kamen
  •  zabudovaný magnet pro připevnění
  •  odklápěcí studený úchyt