Pyrolytická kamna Pyro Galaxy 14 kW  Váš krok k dokonalosti


Produkt vysoké kvality s jedinečnou technologií zplynování dřeva, který nabízí velmi efektivní spalování s vysokou účinností a nízkými hodnotami emisí šetřící životní prostředí.

   Navíc si můžete vychutnat novou dimenzi ohně a nechat se okouzlit pohledem  na úžasnou hru plamenu ve dvou spalovacích komorách.


VÝHODY KRBOVÝCH KAMEN PYRO GALAXY 14KW

 • Systém dvoukomorového spalování  (dvojitý plamen)
 • Účinnost 87 až 90%
 • Vestavěný výměník tepla s tichým ventilátorem
 • Možnost rozvodu vzduchu do dalších místností ze zadní části kamen
 • Airwash systém – samočištění skla
 • Nerezový žárupevný rošt a tryska
 • Nerezový žárupevný popelník
 • Vyrobeno ze žáruvzdorného materiálu
 • Masivní konstrukce vyrobená z materiálu o síle 5 mm.
 • Velký přikládací prostor  (dlouhá doba hoření)
 • Systém ovládání pomocí termostatického regulátoru spalovacího vzduchu
 • Možnost přívodu externího vzduchu pro spalování
 • Vermikulitové topeniště (dlouhá životnost)
 • Automatická regulace výkonu ventilátoru řídící jednotkou
 • O 40% nižší spotřeba paliva pro stejný tepelný výkon ve srovnání s kamny s klasickým hořením
 • O 40% méně popela, ve srovnání s kamny s klasickým hořením

JAK TO FUNGUJE: 

Roztopením kamen v horní komoře  vzniká dřevoplyn. Uzavřením komínové klapky  horní  primární komory začne vznikající  dřevoplyn proudit přes spodní trysku kde je okysličen předehřátým sekundárním vzduchem a spalován za velmi vysoké teploty přes 1000 stupňů celsia ve spodní  sekundární spalovací komoře.

Jedinečnou vlastností je, že proces spalování  se obejde bez spalinového ventilátoru.

Pro hoření kamen stačí jen dobrý tah komínu ( 12 pa)

TECHNICKÉ PARAMETRY KRBOVÝCH KAMEN PYRO GALAXY 14KW

 •  Jmenovitý výkon 14 kW
 •  Výkon 6 až 15 kW
 •  Vyhřívaný prostor 200 až 500 m3
 •  Spotřeba paliva 4 kg/h
 •  Účinnost 87 - 90 %
 •  Emise CO při O2 = 13% - 0,07 % 
 •  Průtok ohřátého vzduchu 100-500 m3/hod
 •  Stálá teplota na výstupu cca 50 – 110 stupňů Celsia
 •  Příkon ventilátoru 15-62 W
 •  Průměr kouřovodu 160 mm
 •  Tah komína 13 Pa
 •  Výška 1 256 mm
 •  Šířka 630 mm
 •  Hloubka 764 mm
 •  Hmotnost 265 kg

POUŽITÍ KRBOVÝCH KAMEN PYRO GALAXY 14KW:

 • obytné místnosti – chaty, chalupy, RD, byty
 • vytápění restaurací, kluboven apod.
 • vytápění dílen
 • součástí kamen je automatická regulace výkonu ventilátoru 
 • Termostatický regulátor tahu
 • dva režimy provozu - manuální a automatický
 • bezpečnostní systém proti přetopení
 • přehledný display


TEPLOVZDUŠNÉ ROZVODY

Kamna díky konstrukci dvojitého pláště a teplovzdušného výměníku s ventilátorem lze použít pro možné napojení na teplovzdušné rozvody a vytápět s nimi i několik místností na jednou.

Velmi příznivý je i poměr předávaného tepla do teplovzdušného rozvodu cca 60% a zbývajících cca 40% je  vyzářeno vlastním povrchem v okolí kamen. Díky tomu se nemusíme obávat přetápění místnosti, kde jsou kamna umístněná. 

VYSOKÁ ÚČINNOST

K vysoké účinnosti kamen okolo 90%  přispívá nejen  technologie dokonalého  spalování plynů ve spodní komoře vznikajících při hoření, ale také konstrukční řešení kamen s dvojitým pláštěm, výměníkem a ventilátorem, kde dochází k předávání tepla do okolí. Díky tomu mají kamna velmi efektivní využití tepla s minimální ztrátou do komína.

ZPLYNOVÁNÍ (PYROLÝZA)

Podstata zplynování spočívá v tepelném rozkladu organických a anorganických látek v uzavřené komoře kamen a to za podpory přiváděného primárního  vzduchu.

Nejprve dochází k vysušení  prchavých složek paliva. V další fázi se uvolněné plyny smísí  v prostoru trysky s předehřátým sekundárním vzduchem a vytvoří hořící směs plynů  dojde k shoření a odvedení spalin přes teplovzdušný výměník do komína. 

TERMOSTATICKÉ OVLÁDÁNÍ  PRIMÁRNÍHO A SEKUNDÁRNÍHO VZDUCHU

Pomocí nastavení teploty na stupnici   termostatického regulátoru spalovacího vzduchu je ovládán  přívodu primárního i sekundárního vzduchu dle nastavené požadované hodnoty.  Tím je zajištěn požadovaný tepelný výkon, dlouhá doba hoření a velmi nízká hladina emisí.