Teplovzdušný automatický kotel TURBO 40kW

Automatický teplovzdušný kotel lze použít pro velmi rychlé a efektivní vytápění objektů ohřátým vzduchem. Kotel je určen k přímému vytápění průmyslových hal, velkovýkrmen drůbeže, dílen skladů, fóliovníků  skleníků  apod.


V základním provedení je kotel vybaven přední žaluzií, díky ní lze  vytápět teplým vzduchem přímo v místě umístění kotle. Přední žaluzie zároveň slouží pro usměrnění vycházejícího vzduchu z kotle směrem k podlaze a tím zlepšuje promíchání teplého a studeného vzduchu v místnosti.

Jednoduchou výměnou předních žaluzií za vzduchový sběrač, lze teplovzdušný kotel umístit i mimo vytápěný prostor  (např. Kotelna) a s použitím teplovzdušných rozvodů  vytápět  i vzdálenější místa (haly, dílny, sklady apod.) 

V případě použití vzduchového sběrače je ohřátý vzduch vyveden do přírub hranatého nebo kulatého průřezu s možností napojení teplovzdušných rozvodů. Tento okruh může být uzavřený a doplněný filtračním nebo proti hlukovým zařízením.

Kotel je masivní konstrukce kompletně opláštěný a vybavený tlačným radiálním ventilátorem, který je schopen vytvořit velký průtok a tlak vzduchu.   Tlačný ventilátor vhání vzduch zadní stěnou skrz teplovzdušný výměník a stěny kotle do přední části kde je vyfukován. Tím je zajištěno vysoké účinnosti předávání tepla z teplosměnných stěn celého kotle a výměníku. Čištění teplovzdušného výměníku je velmi snadné, po povolení a odklopení horního poklopu je možné teplosměnné plochy vyčistit ocelovou štětkou nebo škrabkou, popílek propadá do dvou popelníků umístěných ve spodní části kotle.

Provoz kotle zajištuje řídící jednotka hořáku a ventilátoru společně s prostorovým termostatem.

VÝHODY teplovzdušného kotle LS-At  TURBO

 • Automatický provoz
 • Univerzální hořák (spalování různého paliva)   
 •  Vysoká účinnost
 •  Masivní konstrukce  topeniště  z materiálu o síle 5 až 8mm.
 •  Kotel muže být umístěn mimo vytápěný prostor (např. kotelna)
 •  Ohřátý vzduch možno rozvézt  
 •  Automatická regulace otáček ventilátoru
 •  Nízké pořizovací náklady na rozvody tepla 
 •  Součástí kotle je  tlačný  radiální ventilátor
 • Systém neobsahuje vodu  nehrozí zamrzáni 
 •  Řízení teploty prostorovým termostatem     
 • Nastavitelný výkon od 10 – 90kw
 • Snadné přemístění do jiné provozovny
 • Jednoduchá a rychlá instalace
 • Velký objem zásobníku

TECHNICKÉ PARAMETRY TEPLOVZDUŠNÉHO KOTLE LS-AT  TURBO

Jmenovitý výkon - 40 kW

Výkon 6 až 42 kW

Vyhřívaný prostor - 500 až 1200 m3 

Účinnost 85 %

Průtok ohřátého vzduchu - 2050 m3h/hod, tlak (Pa) 400

Stálá teplota na výstupu cca 50 – 110 stupňů C

Příkon ventilátoru - 137 W

Celkový max. příkon - 307 W

Průměr kouřovodu 180 mm

Tah komína 12 Pa

Výška - 1450 mm

Šířka s násypkou - 1590 mm

Hloubka - 1070 mm

Hmotnost - 460 kg

Objem zásobníku 350 litrů

Doporučené palivo uhlí hnědé ,,Ořech 2´´ , dřevěné pelety, Agro-pelety, Štěpka do zrnitosti 30 mm

POUŽITÍ  teplovzdušného kotle LS-AT  TURBO

 •  rodinné domy
 •  truhlárny – dílny, sušky na dřevo a podobně
 •  zemědělství - vytápění dílen
 •  průmysl - vytápění hal, překladišť a skladů a jejich ochrana před mrazem
 •  automobilový sektor- vytápění dílen, karosáren apod.
 •  stavebnictví - vytápění staveb a jejich ochrana před mrazem
 •  ostatní prostory, kde nemohou a nebo nesmí být otevřený oheň

 LDS - Automatický regulátor 


Univerzální hořák

Robustní konstrukce litinového hořáku tvoří materiály nejvyšší kvality, které zaručují jeho dlouhou životnost, minimální údržbu a především garanci dokonalého spalování všech druhů materiálů ( Uhlí hnědé ,,Ořech 2´´ , Dřevěné pelety, Agro-pelety, Štěpka … ) do zrnitosti 30 mm. 

Propracovaná technologie univerzálního hořáku  je navržena tak, že má prodlouženou hřídel až na konec hořáku, kde je uložena. Přívodní šnek končí na začátku spalovací komory a z druhé strany je šnek otočený. Šneky mají opačný závit a tlačí proti sobě, tudíž  vytláčí materiál nahoru. U sypkých lehkých materiálů dokáže přidávaný materiál stlačit a nemá tendenci z pece odfukovat. Popel poté přepadává přes okraje do popelníku. Tento typ je určen pro spalování agro materiálů a dalších rostlinných produktů, které se spékají a tečou. Díky své konstrukci otočených šneků dokáže hravě vytlačit i vzniklé spékance z těchto materiálů.

Pohon je zajištěn elektromotorem s převodovkou. Palivo je podáváno do prostoru spalovací komory ocelovým šnekovým dopravníkem, kde díky podpoře sekundárním vzduchem z ventilátoru dochází k dokonalému hoření. Hořák se spodním přikládáním paliva funguje podobně jako kovářská výheň. Vše probíhá plně automaticky díky řídící jednotce, která hlídá celý systém dle vytápěné teploty a po na topení okruhu přechází do režimu dozoru. 

Automatický provoz univerzálního hořáku je chráněn proti zpětnému prohoření za pomocí dvou ochranných čidel. Ochranné čidlo na šneku při zaznamenání teploty nad 92°C vypne ventilátor na nulovou hodnotu. Ochranné čidlo v násypce při zaznamenání teploty nad 92°C sepne otáčení šneku a vyhrne všechen materiál z pece hořáku do popelníku. Největší ochranou hořáku se přikládá tomu, že celý systém je vzduchotěsně uzavřen a je tedy zamezeno přístupu vzduchu do násypky. Další mechanickou ochranou je připravený ventil pro zálivový systém, buď bimetalovou pojistkou nebo voskovou zátkou a zalití vodou například z kanystru.